Zakazivanje tretmana je obavezno

(063) 71 30 456 ponedeljak - petak: 12-19h subota: 12-17h nedelje: neradna

IPL tehnika

IPL tehnika prema najnovijim standardima

IPL (Intense Pulsed Light - jaka pulsirajuća svetlost) označava oblik lečenja pomoću visokoenergetskog i pulsirajućeg elektromagnetnog zračenja. Kao izvor zraka koristimo isključivo veoma vredne visokokvalitetne ksenonske lampe evropskog proizvođača.

U poređenju sa uobičajenim kozmetičkim tretmanima, vešto izvedeno lečenje IPL uređajima daje brže i trajne rezultate. Za to, pak, nije samo odgovorna fototermoliza, koja se toliko slavi. Načelo koje se iz ovoga pogrešno izvlači "Ako primenite puno - puno će i pomoći" u praksi često dovodi do bolnih tretmana praćenim ožiljcima.

Kratko i jasno

Najbolja praktična primena se ostvaruje samo uz pomoć precizne tehnike. Moderna IPL tehnika raspolaže sekvencnim parametrima koji meri od desetine sekunde do milisekunde, što znači da se frekvencija sastoji od 0,1 do više milisekundi. Za sada je DERMAX prvi sistem koji postiže zasebne frekvencije (pulseve i pauze) od jedne desetine milisekunde (0,1 mSek). Samo korišćenjem najnovije tehnologije mogu se postići ovakvi rezultati.

P oređenja postojećih sistema 2008. godine pokazivala su, doduše, odgovarajuće sličnosti među softverima ali podešeni parametri delom ili nisu postizani ili su postizani sa znatnim stupanjima.

Razlika je u detaljima

U oblasti laserske tehnologije već godinama se prilagođavaju kako brzina pulsa, tako i egzaktnost u odnosu na učinak i trajanje (doza = džuli). Rezultati ovoga su moderni kozmetički laseri sa dužinom pulsa manjom od 5 nanosekundi (0,000005 milisekundi). DERMAX već danas raspolaže "zapaljivim delom" prilagođenim iz laserske tehnike i postiže do sada neviđenu tačnost i brzinu pulsa.

IPL tehnika

Pre (1), u toku (2) i posle tretmana (3)

Fototermoliza

Fototermoliza, koja je već više puta pominjana u vezi sa uklanjenjem dlačica, ne sme se shvatiti kao jednostavan fizikalni princip. Fototermoliza je osnova IPL funkcionalnog principa: "vidljiva svetlost se apsorbuje i pretvara u toplotu".

Kada je reč o ljudskoj koži, glavni upijači vidljive svetlosti su melanociti. Melanociti se grade u keratinocitima.

Keratinociti čine živi ćelijski organizam u epidermu, kao i tvorevina kože. Ako su dlačice tamnije od kože, dlake upijaju više svetlosti nego koža, pa tako fototermoliza dominira u dlaci.

Zahvaljujući ovoj činjenici važi pravilo:

"Tamnije dlake na svetlijoj koži mogu se ukloniti uz pomoć IPL tehnike."

Ako dotična tehnika ne ostvari precizno neophodne parametre:

 • broj pulseva,
 • primarno trajanje pulseva,
 • primarne pauze između pulseva,
 • sekundarno trajanje pulsa,
 • sekundarne pauze između pulseva,
 • doziranje,

obećani rezultati će izostati ili će doći do oštećenja kože.

Visok puls?

Nezavisno od cilja terapije, ne može samo veliko trajanje pulsa da doprinese željenom rezultatu. Pojačan bol je upozorenje i znak da ce doći do povreda.

Ništa manje značajan parametar je pauza između pulseva i ona bi trebalo da traje toliko dugo, dok se proces fototermolize ne završi.

"Pri velikom trajanju pulsa, fototermoliza se širi na druge ćelije koje ne bi trebalo da su zahvaćene prilikom ovog tretmana, tako da dolazi do oštećenja ćelija"

IPL spektar izvršavanja:

 • trajanje pulsa već od - 0,1 milisekunde
 • trajanje pauze između pulseva već - 0,1 milisekunde
 • odstupanje pulsa - 0,8 milisekunde
 • dužina koraka trajanja pulsa - 0,1 milisekunde
 • dužina koraka trajanja pauze između pulseva - 0,1 milisekunde
 • maksimalna doza - 50 džula
 • prosečan rok trajanja IPL-a - 40.000 bljeskova