Zakazivanje tretmana je obavezno

(063) 71 30 456 ponedeljak - petak: 12-19h subota: 12-17h nedelje: neradna

Aparat "RF light"

DERMAX RF light se sastoji od 2 različita elektromagnetna izvora zračenja:

 • HFX ksenonskog svetla (često nazivanog i IPL - Intense Pulsed Light)
 • Supersonic-a (ultrazvuk)

Supersonic

Skinware

Obični ultrazvučni sistemi mogu da proizvode stabilan ultrazvučni signal samo od 300 do 500 milisekundi. Supersonic, pak, postiže stabilan signal od 50 do 2500 milisekundi. Zahvaljujući tome možemo postići najrazličitije dubine prodiranja, a da pri tome ne oštetimo tkivo.

U vezi sa tim, RF light je trenutno jedini aparat na kojem može da se podešava frekvencija.

Ksenonsko svetlo - VFK (visoko frekventni ksenon)

VFK nije IPL, jer obični IPL aparati mogu da proizvedu samo (pre)duge frekvencije i pauze. Većina tretmana zahteva, pak, izuzetno brže i precizne frekvencije. Ta nemogućnost IPL sistema znači previsoke i prejake frekvencije, a posledice su bol i oštećena koža.

IPL aparati rade uglavnom jačinom od 25 do 40 džula:

Kod IPL aparata važi sledeće pravilo: prati se koliki bol pacijent može da izdrži - a deviza je: što je veća snaga (a time i bol), to je učinak veći. Međutim, ko poznaje strukturu kože, zna da ovo nije tačno.

Parametar rada DERMAX-om je između 8 i 18 džula.

Osnovno pravilo, kada je reč o uklanjanju dlačica, jeste izbeći oštećenje ćelija ili ga svesti na minimum. Ovo bi trebalo da bude osnovna premisa.

Umetnost je usijati dlaku (suvu materiju), a istovremeno ćelijama (vlažnom tkivu) dati dovoljno vremena da se ohlade. Da bi se ovo postiglo, neophodne su frekvencije različitih dužina sa različitim pauzama, koje se izračunavaju našim Skinware-om.

Skinware

Skinware je uređaj koji pomoću softvera meri kožu. Osnovu čini, pre svega, procena kože (stanja kože) na osnovu:

 • slojeva kože (kuda treba zraci da idu),
 • oblika lečenja (koje ćelijske strukture treba dosegnuti),
 • mogućnosti apsorpcije (koliko zračenje mogu da prime ćelijske strukture),
 • trenutno stanje (ozbiljnost problema).

Za samo nekoliko sekundi dvostepenim merenjem biće određeni već pomenuti parametri, a biće zabeleženo i optičko arhiviranje, koje će kasnije služiti kao dokaz uspeha.

Dalje, Skinware daje pregled svih neophodnih IPL i ultrazvučnih parametara.

Praktični tok:

 • odabrati cilj tretmana,
 • izvršiti merenje,
 • preuzeti neophodne parametre.

Skinware

Karakteristike opreme

Standardni pokretni deo za male do srednje površine tretiranja

 • 40 x 15 mm površina zahvata IPL zraka i ultrazvuka
 • površina izrađena od medicinskog hroma
 • safirni filter
 • semi-konduktor, rashladni sistem do -10 C
 • integrisana ultrazvučna jednica od 10 MHz
 • 2 tastera za aktiviranje

XXL pokretni deo za velike površine

 • 70 x 22 mm površina zahvata IPL zraka i ultrazvuka
 • površina izrađena od medicinskog hroma
 • safirni filter
 • semi-konduktor, rashladni sistem do -10 C
 • integrisana ultrazvučna jedinica do 10 MHz
 • 2 tastera za aktiviranje

Ova dva pokretna dela omogućavaju ne samo prijatno i brzo tretiranje, već garantuju kontinuirano delovanje čak i u slučaju prestanka rada jedne od ksenonskih lampi.

Dubina prodiranja elektromagnetnog zračenja značajno se razlikuje u dužini talasa.

Neophodnu dubinu prodiranja određuje jedan od pet safirnih filtera:

 • 480 mm - kuperozna koža
 • 530 mm - zasenčena koža
 • 590 mm - smanjenje bora
 • 640 mm - uklanjenje dlačica
 • 690 mm - zatezanje kože